Синдикалисти: Община Черноочене е коректен партньор

Новини

Председателят на Регионалния координационен съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България в Кърджали Иванка Караколева, Милен Милинов – експерт, синдикални и икономически дейности, и ръководителите на трите общински синдикални организации на КНСБ в Черноочене се срещнаха с кмета на общината Айдън Осман.

Синдикалистите изразиха удовлетворението си от доброто социално партниране с местната администрация в Черноочене.

„В продължение на години нашите институции са доказвали, че местната власт и синдикалните организации могат да бъдат ефективни и коректни партньори“, изтъкна Иванка Караколева.

Кметът на община Черноочене представи пред гостите приоритети на общината в сферата на образованието и социалната област. Дискутирани бяха въпроси, свързани с дейността на работещите в образованието, здравеопазването и общинската администрация.

Айдън Осман подчерта, че образованието открай време е основен приоритет за община Черноочене. И тази година общината ще запази придобивката – извозването на ученици и децата в детските градини до населените места. Освен това от общинския бюджет ще бъде дофинансирана издръжката на слетите и маломерни паралелки.

„И по вече приетия бюджет за 2019 г. има заделени средства за образованието“, каза Айдън Осман.

Исмет ИСМАИЛ