Решения на общинския съвет от 29 януари 2019 г.

Решения на Общински съвет

Решение №17

Решение №16

Решение №5

Решение №14

Решение №13

Решение №12

Решение №11

Решение №10

Решение №9 /Приложение/ /Приложение/

Решение №8

Решение №7 /Приложение/

Решение №6  /Приложение/

Решение №5

Решение №4

Решение №3

Решение №2  /Приложение/ /Приложение/ /Приложение/

Решение №1 /Приложение/