МИГ „Минерални бани – Черноочене”  проведе първата си Годишна конференция

Новини

При засилен интерес към работата а Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” премина първата Годишна конференция организирана от Сдружението с нестопанска цел. Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители и ръководствата на Общините Черноочене и Минерални бани. На срещата в Минерални бани присъстваха и екипите на МИГ „Харманли“ и МИГ „Кирково – Златоград“.

Председателят на Управителния съве Ферхад Ферхад и изпълнителният директор Юджел Лютви представиха дейността на Сдружението за 2018 г. Дадоха актуална информация за отворени процедури за кандидатстване с проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ „Минерални бани – Черноочене”.

Очертаха и основните насоки на плана за дейностите и приоритетите за настъпващата 2019 година.

Лекторите на Конференцията запознаха присъстващите с мерките, заложени в СВОМ , с етапите на подготовка, основните правила и изисквания за кандидатстване с проекти.

Исмет ИСМАИЛ