Покана

Съобщения

за публично обсъждане на проекта за промени в Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ,

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отправям покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на проекта за промени в Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.
В Държавен вестник бр.98 от 27.11.2018 г. са публикувани промените в Закона за местните данъци такси, които влизат в сила от 01.01.2019 година. Промени настъпиха при определянето на Данъка върху превозните средства /Д-к ПС/, Данъка върху недвижимите имоти /ДНИ/.
Предвид измененията следва да се променят текстовете в Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.
Вашите предложения може да изпращате на e-mail адреса на Общината – obshtina_chernoochene@abv.bg , както писмено да подадете в Информационния център на Общината до 17,00 ч. на 14 януари 2019 г.

Публично обсъждане на предложенията ще се проведе на: 15.01.2019 г. от 10,00 часа в салона на НЧ “Пробуда 1952“ с. Черноочене.

Предложението за изменение и допълнение е публикувано в интернет страницата на Община Черноочене www.chernoochene.com, Категория: Съобщения.

Приложения:
Докладна записка
Проект на Наредба 2