Беседа за профилактика на кариес с децата на Черноочене

Новини

Регионалният координатор Националната програма за профилактика на орални заболявания на деца от 0 до 18 години за област Кърджали Снежана Костова и Муаззес Мехмед  проведоха беседа за устната хигиена с малчуганите от група „Калинки“ на Детска градина „Знаме на мира“ с. Черноочене. Децата имаха възможност да се запознаят с личната хигиена, за измиване на зъбите. Целта е повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания; продължаване на здравното обучение; намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години; епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9, 10 години; ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.

Целевите групи за интервенции са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени и медицински специалисти.

Исмет ИСМАИЛ