Асфалтират пътя с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово

Новини

Започна полагането на асфалт по натовареният общински път с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово на територията на община Черноочене. Пътната артерията обслужва население над 1 400 души от селата Пчеларово, Бостанци и съставните села на кметство Минзухар – Бодровци, Ключево, Долно и Горно Червенци. На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на община Черноочене Айдън Осман, председателят на общинския съвет Бедрие Газиюмер, представители на общинското ръководство, кметове на кметствата Минзухар, Бостанци, Вождово, Драганово и други.
Обновяването на отсечката от село Драганово до Горно Червенци е първата фаза от реализирането на проекта. След почистването на водостоците и канавките край трасето и изграждане на прилежащата пътна инфраструктура, се премина към полагане на асфалтова настилка.
Започна и рехабилитацията на пътната отсечка между селата Пчеларово и Минзухар.
„Пътят беше в лошо състояние и с намален габарит. Налагаше се вземането на временни решения, чрез ежегодни кърпежи“, отбеляза Айдън Осман. Той заяви, че транспортната конструкция на пътя е била предвидена в други условия и не отговаряше на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароностимоста. Целта на проекта е да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на безопасни условия на движението.
Асфалтирането на пътищата до отделните махали на село Минзухар ще продължи по-късно на следващ етап, като общата дължина на проекта е за над 6,5 километра.
Местните кметове благодариха на ръководството на Община Черноочене за реализирането на поетите ангажименти. Айдън Осман подчерта, че продължава реализиране на идеята за обновяване на основните пътни артерии на територията на общината.
„Рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живот и реализация“, допълни Айдън Осман.
Исмет ИСМАИЛ