Изграждат нови дренажни кладенци за питейната вода на Черноочене

Новини

Община Черноочене сключи договор с фирмата изпълнител и усилено продължават строително-монтажните работи по обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с. Черноочене“. Дейностите включват обновяване на съществуващите дренажни кладенци по поречието на река Перперешка, край село Ябълчени и изграждане на нови 6 кладенци до съществуващите. От тях се водоснабдяват общинския център Черноочене и населените места около него –  Среднево, Пряпорец, Нови пазар, Каблешково и Драганово. Първият дренаж за снабдяване с питейна вода е направен преди 35 години, през 1983 г. През 2001 г. съществуващият е продължен с нови. Към настоящият момент работещата част осигурява 11 литра вода за секунда, която е недостатъчна през лятно-есенния сух период. Сега ще се подава допълнително 7 литра за секунда.

Решението е взето предвид очаквания ръст на потребление след пълното разгръщане на производствените и битови мощности в обособените нови жилищни зони.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подчерта, че в района на Черноочене усилено се строи не само жилища, но и промишлени сгради.

„Недостигът на питейна вода с годините щеше да се превърне в тежък проблем. Новите кладенци значително ще повишат дебита на подаваната питейна вода и ще разрешат проблема с недостига й. Следваща задача на ръководството на Община Черноочене е проектиране на нов допълнителен напорен резервоар“, заяви Айдън Осман.

Исмет ИСМАИЛ