10 дни водата в Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово ще бъде негодна за пиене

Новини

„В и К” ООД град Кърджали уведомява, жителите на
селата Черноочене, Каблешково, Пряпорец, Среднево и Драганово,
че от 24.10.2018 г. ще започне СМР за обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене, общ.Черноочене”.
В продължение на 10 дни се очаква водата да бъде с повишена мътност.
Препоръчваме на абонатите си от засегнатите райони да използват водата само за битови нужди, а за питейни – бутилирана или вода от други водоизточници.

Управител:
/ инж. Сл. Славков/