Откриха тържествено учебната година в Чернооченско

Новини

Около 70 първолаци прекрачиха прага на училищата на територията на община Черноочене. Гост на празненството в СУ „Христо Смирненски“ в общинския център беше кметът на община Черноочене Айдън Осман. В школото, където учат над 500 деца, тържеството започна с издигане на националния флаг, изслушване на химна и посрещане на училищното знаме. Директорът на училището Иван Стойков пожела една успешна година на ученици и учители. Най-развълнувани на този ден бяха първокласниците и техните родители.

Айдън Осман поздрави всички ученици, учители, родители и гости с първия учебен ден и подчерта, че образованието е основен приоритет за община Черноочене.

От името на родителите поздравление към първокласниците и учителите отправи и Ширин Салим.

Общината запазва придобивката – извозването на ученици и децата в детските градини до населените места. Освен това от общинския бюджет ще бъде дофинансирана издръжката на слетите и маломерни паралелки. Запазва се и училищното столово хранене.

Общинският съвет в Черноочене предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за настоящата учебна година. За защитени учeбни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово, Лясково и Комунига, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център. За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Паничково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово, Житница и Паничково.

Исмет ИСМАИЛ