Училища, гробище и култово място почистиха в Чернооченско

Новини

Около 100 души граждани и ученици от училищата на територията на община Черноочене се включиха в националната кампанията „Да изчистим България заедно“. В навечерието на новата учебна година най-активните бяха възпитаниците на Основно училище „Васил Левски“ в село Комунига и Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене. Екоакцията на децата от СУ „Христо Смирненски“ в село Черноочене започна с почистването на изграденият „Слънчо-кът” в двора на школото. На това място децата компенсират отдалечаването им от природата, като им се създава по-жизнерадостна и здравословна ежедневна среда. Развива в тях любознателност и интерес за това как протичат процесите в природата, казаха ръководителите им. Връстниците им от село Комунига почистиха в центъра на селото, където има най-много движение на хора и автомобили. Децата бяха ръководени от своите преподаватели Фатмегюл Исмаил и Юзлем Емин.

С почистването на района, където учим и живеем, даваме пример как трябва да се отнасяме към заобикалящата ни среда, каза преподавателката Юзлем Емин.

Община Черноочене осигури необходимите чували и ръкавици за почистването, както и храна, и напитки за децата.

Жените от село Пчеларово организирани от кметският наместник Маргарита Стойкова се включиха в кампанията с почистването на местното гробище. В село Каблешково хората почистиха от обраслата трева и тръни местността „Тюрбе янъ“. Събраха разхвърлените книжни отпадъци и найлонови торбички, пластмасови кофички и стъклени шишета. Поставиха табели с предупредителни надписи. Възрастните изразиха задоволството си от подетата инициатива.

Вашата инициатива е много навременна. Утре тук ще се организира последния молебен от поредицата традиционни пролетно-летни молебени в района на община Черноочене, споделиха възрастните. Те лично благодариха на кмета на село Каблешково Гюнер Мехмед за оказаното уважение и почистването на района.

Всички събраните боклуци са извозени от камион на сметосъбиращата фирма с координация на Община Черноочене.

Исмет ИСМАИЛ