Стотици се събраха на молебени в Комунига и Мурга

Новини

Десетки мюсюлмани от района, наши изселници в Република Турция и гурбетчии в Западна Европа се събраха на традиционен молебен в подножието на връх „Асара“ в землището на най-голямото чернооченското село Комунига.
На самото било „Асара“ има гроб, за който се вярва, че е на знатен мюсюлманин.
Молитвата беше отслужена от най-младите и най-възрастният проповедник в района – имамина на джамията в Комунига Сунай Акиф, Рафет Айдън и на храма във село Водач Ариф Байрамали. Те прочетоха житието /Мевлид/ на ислямския пророк Мохамед, песнопения и аети от Корана. Отправиха молитви за опазване от всякакви природни бедствия, мир и разбирателство
Организатор на проявата е местното джамийското настоятелство със съдействието на кметство Комунига. Ритуалът е празник, който ни дава възможност на хората от района да се съберем и общуваме, казват местните жители.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман беше сред уважилите молебена в село Комунига.
В поздравителните си слова Айдън Осман наблегна на това, че въпреки ежедневните трудностите хората в нашите районни продължават да пазят основните си човешки ценности, като култура, уважение, заедност и добросъседство.
Традиционна земляческа среща с молитва за здраве и берекет организираха и в село Мурга в местността „Кара тепе“ в близост до обезлюденото населено място.
Хората, пръснати из страната и света, се видяха, разговаряха, наобиколиха старите си къщи, останали без обитатели и си спомниха миналото.
На присъстващите в ритуалите беше раздаден традиционен курбан. След молебените бяха организирани търгове. Със събраните от наддаването пари се покриват разходите за традиционния курбан, който се раздава на участвалите в молебена.
Пуст и безлюден, но безкрайно красив е районът на чернооченското село Мурга… Така може да се опише тази част на Източните Родопи.
За всеки, решил да се впусне в предизвикателството през есента, когато падат листата, интерес би представлявала трудно достъпната „Оглан кая“, край дивата долина на река Карамандере.
Тя има височината около 40 метра и формата на забита в земята бухалка. Оприличавана е и на гигантска статуя с форма на човешко лице, изправена над реката.
Местните разказват различни легенди за нея и, че в превод името на „Оглан кая“ означава скалата „Детето“.
Исмет ИСМАИЛ