В Черноочене учащите Коран с проява за Курбан Байрам

Новини

По традиция в общинския център на Черноочене в първият ден на Курбан Байрам организираха празнични прояви. Децата участващи в летните курсове за изучаване на Коран изпълниха програмата с рецитиране на песнопения /иляхи/, молитви и аети от Корана.

За поредна година 24 деца участваха в лятното обучение, организирано от джамийското настоятелство на централната джамия в село Черноочене и под контрола на Районно мюфтийство-Кърджали. По време на курса децата изучиха основите на мюсюлманската вяра, отслужване на молитва (дуа), правилата за четене на Коран и езан, уважение към другите, толерантност и помагане на нуждаещите се и др.

За усърдието си те бяха наградени с подаръци осигурени от община Черноочене. Кметът на общината Айдън Осман приветства родителите, че са записали  питомците си в курса, в който се изучават основите на мюсюлманската религия – уважение към другите, толерантност и помощ за нуждаещите се.

В началото на септември завършилите успешно курса ще се явят на регионално състезание, като победителите в него ще участват на Националното състезание.

Исмет ИСМАИЛ