Решения на Общинския съвет от 19.07.2018 г.

Решения на Общински съвет

Решение №71

Решение №70

Решение №69

Решение №68

Решение №67

Решение №66 /Приложение/

Решение №65

Решение №64

Решение №63

Решение №62

Решение №61

Решение №60

Решение №59

Решение №58

Решение №57 /Приложение/

Решение №56 /Приложения/

Решение №55 /Приложения/