Молебен за здраве, берекет и дъжд в Дядовско

Новини

Над 280 мюсюлмани се събраха на връх „Казлар“ в чернооченското село Дядовско, на един от най-дългогодишните молебени за здраве, берекет и дъжд в района. Религиозният ритуал се провежда под вековни дъбове. В района има стар гроб, за който, според местно предание, е на влиятелен мюсюлманин. Под ръководството на имамите Шабан Мюслюм и Ариф Байрамали десет ходжи отслужиха молебена. Религиозният ритуал започна с прочитане житието /Мевлида/ на ислямския пророк Мохамед и продължи с песнопения и аети от Корана.

След това беше прочетена и молитвата за дъжд. Всички присъстващи произнасяха заедно молитвата, а религиозните водачи четоха аети от Корана.

Интересното в ритуала е, че мюсюлманите отправят молитвата за дъжд с насочени към земята пръсти на ръцете. Четящи молитвата духовници намятват религиозната си дреха на обратно.

Събитието в село Дядовско бе уважено и от кмета на община Черноочене Айдън Осман. В приведствието си към присъстващите той наблегна на необходимостта от единството, заедността и добрите взаимоотношения в общността.

Организатор на проявата е джамийското настоятелство в село Дядовско. Неговите членове изразиха сърдечните си благодарности на местно население и дарителите.

След молебена беше организиран търг, на който присъстващите наддаваха за вещи, дарени от богомолците. Със събраните от наддаването пари се покриват разходите за традиционния курбан, който се раздава на участвалите в молебена. Гозбата, раздавана на богомолците след молитвата за дъжд беше приготвена само от месо.

Исмет ИСМАИЛ