Решения на Общинския съвет от 29.05.2018 г.

Решения на Общински съвет

Решение № 42 от 29.05.2018 година – Приложени към решение 42

Решение № 43 от 29.05.2018 година

Решение № 44 от 29.05.2018 година

Решение № 45 от 29.05.2018 година – Приложени към решение 45

Решение № 46 от 29.05.2018 година

Решение № 47 от 29.05.2018 година

Решение № 48 от 29.05.2018 година

Решение № 49 от 29.05.2018 година

Решение № 50 от 29.05.2018 година

Решение № 51 от 29.05.2018 година

Решение № 52 от 29.05.2018 година

Решение № 53 от 29.05.2018 година

Решение № 54 от 29.05.2018 година