Община Черноочене награди 13 изявени педагози

Новини

В навечерието на светлият празник 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост 13 изявени педагози от учебни заведения и детски градини на територията на община Черноочене получиха парични стимули.
Учителите са постигнали високи и трайни резултати в педагогическата дейност, и са издигнали авторитета на професията. Някои от тях са приложили в работата си иновации, участвали са в разработването и реализирането на проекти и са провеждали активна дейност с ученици и родители.
Преподавателите бяха поздравени от кмета на община Черноочене Айдън Осман, който връчи наградите на официално тържество.
„Отдаваме почит на тези, които влагат всеотдаен труд в работата си“, заяви Айдън Осман. Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа.
Кметът говори и за предизвикателствата, които поставя Закона за предучилищното и училищното образование и по-конкретно за проблемите на обучението в малките населени места.
И тази година общината запази придобивката – извозването на ученици и децата в детските градини до населените места.
Исмет ИСМАИЛ