С курбан посрещнаха питейната вода в село Яворово

Новини

Приключи работата по проекта за допълнително водоснабдяване на чернооченското село Яворово, където живеят над 50 семейства. Курбан за здраве и берекет за новата придобивка поднесоха местните жители на селото. На молитвата за официалното откриване на допълнителното водоснабдяване на селото кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че досега през летните месеци е имало сериозен проблем с доставянето на питейна вода в селото. В резултат проучване и проведени срещи с местните жители се стигна до идеята да се проучат допълнителни водоизточници. По стопански път е изграден е каптаж, с който е разрешен проблема с недостиг на живителната течност.

Пред жителите на селото кметът на Яворово Айнур Муса заяви, че този ден е специален за тях. Той благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на поетите ангажименти.

Строително-монтажните работи приключиха с каптиране на извора и изграждане на помпена станция, тласкател, изравнителен резервоар и вътрешна водопроводна мрежа от над 2 километра. Сега допълнително се подава около 40 кубика вода на денонощие. С него изцяло се разрешава проблема с недостига на вода в село Яворово.

Проектът се финансира изцяло със собствени бюджетни средства на община Черноочене и доброволен труд на местното население.

Кметът на общината Айдън Осман увери жителите на общината, че продължават усилията и дейностите им по откриването на нови водоизточници, за да не се изпитва хроничен недостиг на питейна вода през летните месеци.

Исмет ИСМАИЛ