Спонтанна среща с ръководството на община Черноочене в село Водач

Новини

Ръководството на Община Черноочене проведе спонтанна и непринудена среща с жителите на село Водач. Кметът на общината Айдън Осман, заедно с председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, зам.-кмета Ферхад Ферхад и служители се запознаха с текущите проблеми на населеното място.

Кметът на Черноочене Айдън Осман и кметът на село Водач Муса Муса, представиха  планираните за 2018 година дейности за благоустрояване на селото.  Разгледани бяха капиталовите разходи, заложени за селото.

Айдън Осман заяви, че в рамките на пролетно-летния сезон предвиждат да разрешат много голямата част от повдигнатите въпроси на срещата.

„Ние сме малък район и се познаваме достатъчно добре. Знаем и слабостите и силата си“, заяви общинският кмет.

„Целите, които не само си поставихме, но и в голяма степен постигнахме бяха подобряването на съществуващата инфраструктура и изграждането на нова, превръщането на населените места в община Черноочене в по-добро място за живеене“, подчерта Айдън Осман.

Пред жителите на селото кметът на село Водач благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на поетите ангажименти. Приятно изненадани жителите на селото не скриха задоволството си, че могат да зададат въпроси от различно естество. Местните жителите питаха за водоснабдяването, сметосъбирането и поставиха много въпроси от битов характер. Срещата премина под формата на открит разговор за актуални теми, засягащи аспекти от живота на Водач.

Исмет ИСМАИЛ