Решения на Общинския съвет от 10.04.2018 г.

Решения на Общински съвет

Решение  №33 от 10.04.2018 година

3Решение  №34от 10.04.2018 година

Решение  №35 от 10.04.2018 година

Решение  №36 от 10.04.2018 година

Решение  №37 от 10.04.2018 година

Решение  №38 от 10.04.2018 година – Приложение към Решение №38

Решение  №39 от 10.04.2018 година

Решение  №40 от 10.04.2018 година

Решение  №41 от 10.04.2018 година