Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

Наредби

/Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г., изм. и доп. с Решение №16/12.03.18 г./

naredba2_02_2018