Бюджет на второстепенните разпоредители за 2018 година

Бюджети

Бюджетти на училищата, детските градини, „Защитено жилище“ – с. Патица, „Защитено живище“ – с. Минзухар.

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Черноочене и Правила за промени в разпределението.