Военно окръжие – Кърджали набира

Съобщения

Кандидати, отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална военна подготовка през 2018 г.

Условията , изискванията и реда за кандидатстване ще намерите във офисите за военен отчет на общините и във ВО – Кърджали.

Телефони : 0361/65318 и 0361/62979