Публичен регистър на одобрените проекти: ПУП-ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП – 2017 г. /във връзка с чл. 5, ал. 5, от ЗУТ/ в община Черноочене, област Кърджали

Регистри

reg_odobreni_proecti_2017