Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи /IV и V категория/ в община Черноочене, област Кърджали за 2017 г.

Регистри

reg_stroeji_2017