Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Черноочене за 2017 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от 19.01.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №14 от 19.01.2017 г.; изм. и доп. с Решение №18 от 08.02.2017 г.; изм. и доп. с Решение №23 от 08.02.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №28 от 04.04.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №40  от 15.05.2017 г; изм. и доп. с Решение №47  от 15.05.2017 г.; изм. и доп. с Решение №48  от 15.05.2017 г. .; изм. и доп. с Решение №54 от 27.06.2017 г.; изм. и доп. с Решение №57 от 27.06.2017 г.;изм. и доп. с Решение №61 от 25.07.2017г.; изм.и доп. с Решение №65 от 25.07.2017г.;изм. и доп. с Решение №80 от 28.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение №84 от 28.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение №89 от 26.10.2017г.; изм. и доп. с Решение №95 от 26.10.2017г;изм. и доп. с Решение №102 от 14.12.2017г.;

изм. и доп. с Решение №111 от 14.12.2017г.)

programa111122017