Оперативен план на Община Черноочене

Програми и стратегии

с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпило вследствие на болести, вредители и други повреди и причини

Operat_plan_obshtini122017