Обучение на земеделски стопани организира МИГ „Минерални бани – Черноочене“

Новини

Екипът на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ проведе в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ в село Черноочене обучение на земеделски стопани.

Целта на информационна среща беше запознаване с новостите в подготовката и кандидатстването по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ и „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са включени в Стратегия за Водени от общественото местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

В срещата взеха участие, земеделски производители, кметове на населените места на територията на община Черноочене.

Присъстващите се запознаха и с механизмите, инструментите и възможностите за разработване и реализиране на Стратегията.

Екипът на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ увери присъстващите, че ще положат всички усилия за успешното реализиране на зададените инициативи в полза на местните общности. Земеделските стопани показаха своята ангажираност по разгледаните теми. Попълниха анкетни карти, които ще бъдат анализирани и обобщени.