Община Черноочене направи допълнително водоснабдяване на село Даскалово

Новини

Приключи работата по проекта за допълнително водоснабдяване на махала Казала на чернооченското село Даскалово. Кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че в резултат от проучване и проведени срещи с местните жители се стигна до идеята да се проучат допълнителни водоизточници. По стопански път е изграден каптаж. С него се разрешава проблема с недостига на вода в махала Казала, където живеят 30 семейства.

„Досега водоснабдяването на селото се извършваше по гравитачен път от естествен извор, но през летните месеци се имаше силен недостиг на вода, каза кметът на Даскалово Гюнер Апти. Той благодари на ръководството на Община Черноочене от свое име и от името на жителите на махала Казала за реализирането на поетите ангажименти.

Строително-монтажните работи включваха с каптиране на извора, изграждане на черпателен резервоар, помпа, тласкател и други дейности. Сега допълнително се подава около 35-40 кубика вода на денонощие. Проектът се финансира изцяло със собствени бюджетни средства на Община Черноочене.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман сподели, че през летните месеци са направени проучвания за допълнително водоснабдяване в селата Габрово, Лясково, Дядовско, Водач, Житница, Възел, Стражница, Патица, Яворово, Йончово и други населени места от района. Той увери жителите на общината, че продължават усилията и дейностите им по откриването на нови водоизточници, за да не се изпитва хроничен недостиг на питейна вода през лятните месеци.