Депутатът Ерол Мехмед проведе приемен ден в Чернооченско

Новини

Предвиденото драстично увеличение на осигуровките за земеделците и тютюнопроизводителите беше сред основните теми поставени и разгледани на приемния ден на депутатът Ерол Мехмед в селата Черноочене и Даскалово. Народният представител е зам.-председател на парламентарната комисия по образование и наука, и член на комисията по труда, социалната и демографска политика. Ерол Мехмед заяви, че ако се приеме предложението на управляващите това ще засегне най-вече земеделците в малките и планински населени места.
„Тук нивите са раздробени на малки площи, с повече разходи и трудни за обработване. Надявам се, че ще успеем да защитим земеделските производители и вносителите ще се откажат от предложението си, посочи Ерол Мехмед.
„Гражданите търсят чуваемост на своите проблеми чрез нас. И ние ще направим всичко, което е по възможностите ни, за да доведем до знанието на обществеността и властимащите“, подчерта Ерол Мехмед.
На срещата в селата Черноочене и Даскалово присъстваха Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, кметовете и кметските наместници на всички населени места, земеделци и други.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман представи своите виждания и констатации по проектобюджета за 2018 г. и влияние му в този си вариант върху бюджетите на малките общини.
Участниците имаха възможност да поставят пред народния представител своите въпроси по болни теми. Засегнати бяха проблемите за увеличаване на всички видове пенсии, критериите за определяне на защитените училища и детски градините през призмата на малките населени места и др. Депутатът представи подготвените и внесени в народното събрание проекти за законодателни промени, регламентиращи тези обществени взаимоотношения.