Обновяват натоварен път в село Бели вир

Новини

Приключва наложителната рехабилитация на невралгичния пътен участък от махала Повиен до махала Средица на чернооченското село Бели вир, който се намира на пътя Свободиново –- Яворово.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман лично инспектира дейности по благоустрояването. Той заяви, че с приключването на обекта ще бъдат подобрени транспортно-експлоатационните качества на най-натоварената пътна отсечка по направлението Свободиново –Бели вир – Яворово – Каняк – Дядовско – Житница – Черноочене.

„На практика с почистването на водостоците и канавките, и полагане на асфалтобетон се изгражда изцяло нов път. Поради финансови ограничения сегашната отсечка от дълги години не е основно ремонтирана. На места беше пропаднала и затрудняваше движението на автомобили. Налагаше се вземането на временни решения, чрез ежегодни кърпежи“, каза Кметът Айдън Осман.