Наредба на община Черноочене за организация на движението при постоянно и кратковременно платено паркиране

Наредби

Приета с решение №26 / Протокол №03 от 31.03. 2016 г.

naredba_parkirane_final