Военно окръжие – Кърджали набира

Съобщения

Кандидати, отговарящи на изискванията, за войнишки длъжности през 2017 г съгласно Заповед № ОX-320/03.04.2017 на МО
Условията , изискванията и реда за кандидатстване и длъжностите във военните формирования за приемане на военна служба ще намерите във офисите за военен отчет на общините и в Военно Окръжие – Кърджали.
Срок за подаване на документи за кандидатстване 30.06.2017 г.
Телефони : 0361/65318 и 0361/62979