Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Черноочене

Наредби

(приета с Решение №26 от 04.04.2017 г. на Общински съвет-Черноочене)
naredba_DG