Бедрие Газиюмер представлява България в Съвета на Европейските общини

Новини

Председателят на Общински съвет в Черноочене и зам.-председател на Управителния съвет на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Бедрие Газиюмер е определена от Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/ за представител на България в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони /СЕОР/.

Бедрие Газиюмер е с дългогодишен опит в  местния законодателен орган в Черноочене. Шести мандат е общински съветник в Общинския съвет и пети мандат е неин председател.

Политическият кабинет е основен ръководен орган на СЕОР. Състои се от 170 членове, кметове и общински съветници, избрани за срок от 3 години. България има 4 места в Политическия кабинет на СЕОР.

Съветът е учреден през 1951 година и е най-старата и най-голяма Европейска асоциация на местните и регионални власти, която обединява техни Сдружения от 41 европейски страни и представлява чрез тях, всички нива на местното самоуправление в Европа.

От създаването си Организацията насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на спазването на принципа на субсидиарността и участието на гражданите, като основната й дейност е структурирана в две направления: влияние върху европейската политика и законодателство във всички области, които оказват въздействие върху общините и регионите и осигуряване на форум за дебат между местните и регионалните власти.