НАРЕДБА за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи /чл.56, ал.2 от ЗУТ/

Наредби

naredba_reklama