Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Президентски избори и референдум 2016

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 001 кметство ……….. населено място С.ПРЯПОРЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ШЕФИКА САМИ АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 002 кметство ……….. населено място С.ЧЕРНООЧЕНЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ФЕЙМЕ АПТИЛЯЗИМ МЮМЮН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 003 кметство ……….. населено място С.ЖЕЛЕЗНИК

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АЙВАЗ РАМИ САЛИМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 005 кметство ……….. населено място С.ДРАГАНОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ВЕЛИ МЮМЮН ИБРЯМ

2. ГЮЛЮЗАР ЕМИН ХАЛИЛ

3. ЕРДИНЧ ВЕЛИ ИБРЯМ

4. НАЙМЕ АПТУЛА ИБРЯМ

5. НЕДЖИБЕ АЛИ МУТЛУ

6. РАЙМЕ ЛЯТИФ ИБРЯМ

7. РАМИ ЗЮЛКЕР ХАЛИЛ

8. СЕЗЕР ЕРДИНЧ ВЕЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 006 кметство ……….. населено място С.ПАТИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АЙГЮЛ РАМАДАН ЮСУФ

2. АНТОН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ

3. БАЙРАМ БАЙРАМ МУСТАФА

4. БАЙРАМ ХАЛИМ МУРАД

5. БАЙРЯМ МУСТАФА МУСТАФА

6. БИСЕР ГИНКОВ ЮЛИЯНОВ

7. ЕЛМАЗ МУРАД ХАЛИЛ

8. ЕРВИН МАДЖИТ ХАЛИЛ

9. МИЛЕНА РОСИЦОВА ИВАНОВА

10. НЕСИБЕ ШАБАН МУСТАФА

11. НУРТЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕВА

12. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 008 кметство ……….. населено място С.СТРАЖНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. САБРИ ХАЛИЛ АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 009 кметство ……….. населено място С.ЖИТНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АСЯ ДАВИДОВА МУСТАФА

2. МЕХМЕД МУХАМЕД МУСТАФА

3. МУХАМЕД МЕХМЕД МУСТАФА

4. ФИРДЕС ШАКИР МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 011 кметство ……….. населено място С.БЕЛИ ВИР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АЛТИНАЙ БАХРИ ШЕН

2. ГЮЛАЕТ РАМАДАН МУРАД

3. ГЮНГЬОР АПТИЛЯЗИМ МУРАД

4. ЕРВИН ГЮНГЬОР МУРАД

5. НАДИЕ АЙДЪН

6. НАЗМИЕ ГЮНГЬОР МУРАД

7. РЕМЗИ АЙДЪН

8. САДИЕ ГАЛИБ КАДИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 012 кметство ……….. населено място С.ДЯДОВСКО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. САДУЛА БЕКИР ТАИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 013 кметство ……….. населено място С.ДАСКАЛОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. МЕРДИЕ РАМАДАН САЛИ

2. САБАТИН ЕМИН САЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 014 кметство ……….. населено място С.КАНЯК

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АХМЕД МЮМЮН МЮМЮН

2. РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕД СЕЙДАХМЕД

3. РЕСМИЕ ДУРМУШАЛИ СЕЙДАХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 015 кметство ……….. населено място С.ЯВОРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. БАЙРИЕ ЮСЕИН ЮСУФ

2. СЕЛЯХИТИН ХАЛИМ ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 017 кметство ……….. населено място С.МИНЗУХАР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АЙШЕ ХАЛИЛ ШАБАН

2. ВАЙДА МОХАРЕМОВА ОСМАН

3. ЕРТАН РАСИМОВ ОСМАНОВ

4. МЮМЮН МЮМЮН КЕРИМ

5. МЮМЮНЕ РАМИС НАИМ

6. НАИМ РАСИМ ОСМАН

7. РАЗИЕ МЮМЮН БЕКИР

8. САМИР МЮМЮН КЕРИМ

9. СЕВГИН МЮМЮН КЕРИМ

10. СЕВДИЕ ДУРМУШАЛИ ОСМАНОВА

11. ХЮРЮ ШЕВКЕТ КЕРИМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 018 кметство ……….. населено място С.ПЕТЕЛОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. БИРСЕН НИХЯТ САДУЛА

2. МЮМЮН ТАСИМ РАСИМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 019 кметство ……….. населено място С.ЛЯСКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. КЯМИЛ МЕХМЕД АБИЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 020 кметство ……….. населено място С.ГАБРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ТЕЗДЖАН РЕДЖЕБ САЛИФ

2. ШАБАН ЯСЕР СЕЙДАЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 021 кметство ……….. населено място С.КОМУНИГА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АНТОН АНТОНОВ СИМЕОНОВ

2. ПЕТЯ ХРАНИМИРОВА ЙОСИФОВА

3. САДИЕ РАМАДАН ИБРЯМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 022 кметство ……….. населено място С.КОМУНИГА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ОНУР ЙОЗГЮР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 023 кметство ……….. населено място С.ЧЕРНА НИВА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ЕРОЛ ДУРАЛЪ ЕМИН

2. НЕФИЕ ЕМИН ХАДЖЪОГЛУ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 024 кметство ……….. населено място С.РУСАЛИНА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ГЕРГИН ФИЛИПОВ РАФАИЛОВ

2. НЕВЕН ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 025 кметство ……….. населено място С.СОКОЛИТЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ХАВА МЕСТАН АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 027 кметство ……….. населено място С.ПАНИЧКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. БЕНЕР МУРАД МУСТАФА

2. ЗИЯ МЕХМЕД ЗИЯ

3. КАДРИЯ САЛИФ КЯМИЛ

4. МЕХМЕД ЗИЯ КЯМИЛ

5. ШЕНГЮЛ АХМЕД ДУРМУШ

6. ШЕНОЛ ШАБАН ДУРМУШ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 031 кметство ……….. населено място С.СРЕДНЕВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АЛПЕР МЮМЮНАЛИ МЮМЮН

2. ДЕНИЗ РЕДЖЕБОВ НАСУФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 032 кметство ……….. населено място С.НОВИ ПАЗАР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. НЕЗАМЕТИН ФАХРИ НЕДЖИБ

2. ХАФИЗЕ ЕМИН НЕДЖИБ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ

секция № 034 кметство ……….. населено място С.БОСТАНЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. НЕШЕ МЮМЮН ЕМИН