Обява

Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – КЪРДЖАЛИ НАБИРА,
Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-708/08.09.2016 на МО
Условията , изискванията и реда за кандидатстване и длъжностите във военните формирования на видовете въоръжени сили за приемане на военна служба ще намерите във офисите за военен отчет на общините и в Военно окръжие – Кърджали.
Срок за подаване на документи за кандидатстване 28.10.2016 г.
Телефони : 0361/65318 и 0361/62979