Регистър на разпоредителните сделки с имоти собственост на община Черноочене към 28.09.2016 г.

Регистри

sdelki