Уведомление за инвестиционно намерение

Съобщения

uvedonlenie_investicionno_namerenie

В 14 дневен срок от публикуване на настоящето уведомление, всички заинтересовани страни могат да изразят становища /възражения/мнениия/жалби и др.