Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2016 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от28.01.2016 г; изм. и доп. с Решение №11 от 28.01.2016 г.,доп. с Решение №13 от 11.02.2016 г. .; доп. с Решение №18 от 25.02.2016 г. .; доп. с Решение №23 от 25.02.2016 г. .; доп. с Решение №29 от 31.03.2016 г. .; доп. с Решение №37 от 28.04.2016 г. .; доп. с Решение №40 от 28.04.2016 г. ; доп. с Решение №47 от 28.04.2016 г. .; доп. с Решение №53 от 28.06.2016 г.; доп. с Решение №60 от 28.06.2016 г. .; доп. с Решение №70 от 18.08.2016 г. .;доп. с Решение №78 от 18.08.2016 г. .;доп. с Решение №80 от 26.08.2016 г. .;доп. с Решение №81 от 26.08.2016 г.)
programa_uprsvlenie_2016_81