Актуализация на Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 – 2020 г.

Програми и стратегии

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 – 2020 г. е актуализиран с Решение №35 от 28.04.2016г.

progr_realiz_opr
indik_fin_tabl

Общински план за развитие, приети с Решение на Общински съвет № 49 от 07.08.2014 г. може да видите тук:

http://chernoochene.com/?p=3422