СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Местни избори и референдум 2015

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 004 населено място С.БОЖУРЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АХМЕД КЯЗИМ МЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 006 населено място С.ПАТИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АНТОН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ
2. БИСЕР ГИНКОВ ЮЛИЯНОВ
3. МИЛЕНА РОСИЦОВА ИВАНОВА
4. НУРТЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕВА
5. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 009 населено място С.ЖИТНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. АЙШЕ ИЛЯЗ ОСМАН
2. САБРИЕ ТАСИМ МЮМЮН
3. СЕВИТИН ФАХРИ НУРИ
4. ШЕВКИ АДЕМ МЮМЮН
5. ШЕНАЙ БАЙРАМ НУРИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 014 населено място С.КАНЯК

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА КАСИМОВА
2. САЛИБРЯМ ШАБАНОВ КАСИМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 017 населено място С.МИНЗУХАР

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ИЛКНУР ДЖАНИБ АЛИЕВА
2. РАЗИЕ МЮМЮН БЕКИР
3. ЮЗДЖАН АРИФ ШАКИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 018 населено място С.ПЕТЕЛОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ЗЕЛИЕ АКИФ АПТУРАМАН
2. ХАСАН АРИФ ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 020 населено място С.ГАБРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. МЕРДИЕ САКЪБ НУРИ
2. ПЪНАР НЕВЗАТ АПАЗ
3. ШАЗИЕ ОРХАН ХАЛИЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 024 населено място С.БАКАЛИТЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. НЕЗАЕТ ШЕВКЕД МЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 027 населено място С.МУРГА

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. СЕВДЖАН ШАБАН КАДИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 032 населено място С.НОВИ ПАЗАР

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ГЮЛДЖАН РАШИД МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ, Община ЧЕРНООЧЕНЕ,
секция № 034 населено място С.БОСТАНЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на гласоподавателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. НЕШЕ МЮМЮН ЕМИН