Благоустрояват населените места в Община Черноочене

Новини

remЗапочна извършването на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по уличната мрежа на населените места на територията на Община Черноочене. Кметът на Общината Айдън Осман съобщи, че вече са сключени договорите с изпълнителите за предвидените дейности.

След обхождане от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население са били записани приоритетните обекти в списъка с капиталовите разходи на Община Черноочене.

Полага се асфалт по невралгичните улици на селата Комунига, Габрово, Лясково, Яворово, Железник Петелово и Паничково. Прави се и закърпване на дупките по общинската мрежа и улиците на всички населени места където е необходимо.

Извършват се ремонти по укрепването на пропаднали шахти, ремонтират се подпорни стени и тротоари.

„Дейностите по обновяване на междуселищните пътища със средства по спечелените проекти по Публично инвестиционната програма „Растеж и развитие на регионите” и европейските фондове даде възможност да предвидим по-вече средства за благоустрояването на населените ни места”, каза Айдън Осман. Той допълни, че с изпълнението на тези мероприятия се цели подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене на жителите  на община Черноочене.