Програма ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 2015 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №10 от 12.02.2015г.,  изм. и доп. с Решение №20 от 12.02.2015г., доп. с Решение №23 от 12.02.2015г.; доп. с Решение №27 от 14.04.2015г;  доп. с Решение №34 от 05.05.2015г.; доп. с Решение №38 от 05.05.2015г.; доп. с Решение №40 от 05.05.2015г.; доп. с Решение №45 от 09.06.2015г; доп. с Решение №51 от 09.06.2015г; доп. с Решение №56 от 16.07.2015г.; доп. с Решение №62 от 27.08.2015г.)

programa62