Авторски надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали“

Архив
Линк от Решение за откриване на процедурата:
Линк от Информация за сключен договор:
Линк от Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка:
Информация за извършени плащания по договор:
Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка