Доставка на гориво-смазочни материали, авто-козметика и други консумативи за транспортните средства – общинска собственост

Архив

Линк от информация за сключен договорhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=554034&newver=2

Обобщена информация

Obob_inf_Dostavka_gorivo_MPS311

Освобождаване на гаранция за изпълнение

osvob_garansia_dog_93_2013g

Информация за изпълнен договор

Izp_dog_93_2013g