СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Парламентарни избори 2014

от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 001

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙТЕН ФЕИМ АЛИ
ЕРДЖАН АХМЕДАЛИ АХМЕД
ХЮСЕИН ХАСАН АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 001

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДЕНИЗ РЕДЖЕБОВ НАСУФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 002

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ИДРИЗ ЮСУФ БЕКИР
ИЛИЯН АНАНИЕВ РАШКОВ
ИЛИЯНА МИЛЕНОВА РАШКОВА
НЕБИЕ НИАЗИ ШАКИР
НЕЖЛА ДУРАН ХАСАН
НИКОЛАЙ ХУБЕНОВ ДИМИТРОВ
ОРХАН ТАСИМ БЕКИР
РОСЕН ЕМИЛОВ ШУМАНОВ
СТЕФКА АЛДИНОВА МУТЛУ
ТАТЯНА ИЛИЯНОВА ЙОЗКУРТ
ФАТМЕ МЮМЮНАЛИЕВА МУСТАФОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 003

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСМАН СЕЛИМ МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
НЕШЕ МЮМЮН ЕМИН
ФИКРЕТ МЮМЮН РАМАДАН
ЮМЮГЮЛ АПТУЛА ФЕЙЗУЛА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ФАТМЕ БЕКИР ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 006

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДУРГАДЪН ХАЛИС ОСМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 006

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ
БИСЕР ГИНКОВ ЮЛИЯНОВ
МИЛЕНА РОСИЦОВА ИВАНОВА
НУРТЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕВА
СЕЗГИН МУРАД ШАБАН
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 007

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ИЛЯЗ СЕЛЯМИ ИСМАИЛ
МЕФАТ ХЪЛМИ ИСМАИЛ
РАДАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
РЕМЗИЕ РЮСТЕМ ИСМАИЛ
РЕНИ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
САБРИ ФАХРИС ИСМАИЛ
САФЕТ МУСТАФА МУРАД
СЕЛЯЙМИ ФАХРИ САБРИ
ТАНЮ РАДАНОВ ХРИСТОВ
ТУНДЖАЙ САБРИ ИСМАИЛ
ФАТМЕ КЕРИМ МУРАД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 008

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ЕМИЛОВА
ИСКРЕН РУМЕНОВ ЕМИЛОВ
МИТКО МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ
НЕБИЕ ИСМАИЛ ЕМИЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 009

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮНЕР ОСМАН КАДИР
РЕЙХАНЕ ХАБИЛ ЮДЖЕТЮРК
САБРИЕ ТАСИМ МЮМЮН
ШЕВКИ АДЕМ МЮМЮН
ШЕНАЙ БАЙРАМ НУРИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 010

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 011

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЗИЗЕ ФАХРИС ДУРМУШ
АНА МИТКОВА МАРИНОВА
ВЕЛИ АЛИ ДУРМУШ
ГЬОНЮЛ ГЮЛЕР
ГЮЛФИЕ АХМЕД ИСА
ДЖЕНГИЗ САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
ДУРАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
МЮМЮНЕ КАДИР БЕКИР
НЕДРИН ГЮЛЕР
САБИНА МИТЕВА МЮМЮНОВА
СЕВИМ МУСТАФОВА МЮМЮНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 012

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН АНДРЕЕВ КОСТОВ
АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД
РАЙМЕ АЛИ ШЕВКЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 013

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛФЕРИЕ БЕЛЯТИН САЛИФ
ТУНАЙ ФЕИМ САЛИФ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 014

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
СЕВГЮЛ ШАБАН ИЛЯЗ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 015

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛПЕР РАСИМ РАСИМ
БАЙРЯМ ТЕФИК БАЙРЯМ
ЙОСИФ МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
НЕРГЮЛЕР МУСТАФА ЧЕЛИК
НЯГУЛ ВИЛИЕВ ГРОЗДАНОВ
РАСИМ ФЕРАД РАСИМ
САДИЕ ЮЗЕИР РАСИМ
ХАЛИЛ ШЕВКЕД РЕДЖЕБ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 017

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДЕМ МЕХМЕД ИНДЖЕ
АЛИОСМАН ОСМАН ЮМЕР
БАЙРАМ ЮСУФ САДУЛА
БЕЙЕ КАДИР ИНДЖЕ
ГЮЛЕР ХАЛИБРЯМ ХЮРРИЙЕТ
ГЮЛСЕР АХМЕД МУРАД
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СИДЕРОВА
ЗЕКЕРИЯ ФИКИРИ РАШИД
ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ИЛКНУР ДЖАНИБ АЛИЕВА
МИХАЕЛ СИДЕРОВ СИДЕРОВ
МУЗАФЕР ЗИХНИ САДУЛА
МЮЗИЕТИН ХАШИМ МУРАД
НАЗМИЕ РЕДЖЕБ ОСМАН
НЕСИБЕ АПТИ ЮМЕР
РАЗИЕ МЮМЮН БЕКИР
РАМАДАН ЮСУФ САДУЛА
РАМИ МЮМЮН ОСМАН
СЕЛВЕР МЕХМЕД РАШИД
ТАСИМ АХМЕД МУСТАФА
ХАКИМЕ РЕДЖЕБ САДУЛА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 018

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЕРГЮЗЕ ЕМИН ХАСАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 019

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕЛЯТИН ЕМИН БЕКИР
БИЛГИН БЕЛЯТИН ЕМИН
ГЮЛФЕРИЕ ЯКУБ БЕКИР
ГЮЛЮМСЯР СЕБАЙДИН БЕКИР
ЕМИНЕ ЮСЕИН ХАЛИМ
МЕРАЛ МЮМЮН МЕХМЕД
МЮМЮН ШАИБ МЕХМЕД
САБРИЕ САДУЛА ХАЛИМ
СЕЗГИН ФАИК ХАЛИМ
ФАИК ФАИК ХАЛИМ
ХАТИДЖЕ ЕМИН МЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 020

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕХЧЕТ ШЕВКЕТ АЛИ
ЕРДИНЧ РАХИМ ХАШИМ
ЗЕКИЕ АЛИ ЮСЕИН
РЕМЗИЕ РАМАДАН ШАБАН
СВЕТЛА НЕВЕНОВА МАРТИНОВА
ФАТМЕ ШЕФКЕТ АЛИ
ХАЗИМЕ БАЙРАМ АЛИ
ШАЗИЕ ОРХАН ХАЛИЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 022

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БАЙРИЕ РАШИД МАХМУД
ФЕТИЕ АЛИЕВА МУСТАФОВА
ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 023

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
НЕБИБЕ РАХИМ ИДРИЗ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 025

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ФАТМЕ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 027

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
СЕВДЖАН ШАБАН КАДИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 027

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АХМЕД ШАБАН ДУРМУШ
ФЕХИМЕ СЕВЕН
ШАБАН АХМЕД ДУРМУШ
ШЕНГЮЛ АХМЕД ДУРМУШ
ШЕНОЛ ШАБАН ДУРМУШ
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 029

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
КЯНИЕ РАМАДАН МУСТАФА
СЕЙХАН ФАИК МУСТАФА
ФАИК ШАКИР МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ
секция № 030

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛШЕН КАДИР КОДЖААЛИ
ФЕЙМЕ ФАИКОВА ФИЛИЗ