Делегация от Черноочене посети побратимената Община Селчуклу – Кония

Новини

Делегация от Черноочене посети побратимената община Селчуклу – Кония. В делегацията беше включен и председателят на Висшия духовен съвет на мюсюлманите в България Шабанали Ахмед, който е възпитаник на университета в Кония. Той взе участие в честванията на дните Шеб-и Арус, с които се отбелязва кончинана на великия мислител от средновековието Джелаледин Руми- Мевляна. Гробът на известния философ се намира в община Селчуклу.
От името на кмета на Община Черноочене Айдън Осман Шабанали Ахмед връчи на градоначалника на побратимената Община Селчуклу Ибрахим Алтай, поздравителен адрес и картина с изглед от култовия камък „Биюк кая“ край село Женда. Домакинът изрази благодарност и заяви своята надежда, че взаимоотношенията между двете побратимени общини ще се развиват много добре при реализирането на съвместни проекти, а също в областта на културата и бизнеса.
Побратимяването стана факт след като кметът на Община Черноочене Айдън Осман и зам-кметът на Община Селчуклу Айхан Гюрбюзер официално подписаха съвместен протокол. С този акт двете страни откриха възможност за администрациите, бизнеса и гражданите от двете общини за развитието на сътрудничеството в сферите на културата, изкуството, образованието, науката, социалните дейности, обществените проблеми, туризма и други. Споразумението е отворено и ще може да се допълва и актуализира за в бъдеще.
Селчуклу е с население над 550 000 души и е една от най-големите общини в Република Турция.