Наредба ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Наредби

 

 

/Приета с Решение №47 от Протокол № 05 от 22.08.2013 г. на Общински съвет – Черноочене/

protibopojarna_bezopasnost