Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Черноочене /ОТМЕНЕНА/

Наредби

/Приета с Решение №47 от Протокол № 05 от 22.08.2013 г. на Общински съвет – Черноочене/

protibopojarna_bezopasnost