Докладна записка

Материали до ОбС

от АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Кмет на Община Черноочене
Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане  с имоти общинска собственост в община Черноочене през 2013 год.
dokladana_programa_2013